architekti v piešťanoch ateliér: Stromová 2 Piešťany 921 01 architekti piešťany

ateliér:
Stromová 2
921 01 Piešťany

kontakty

CE.ZA.AR 2008
ocenenia:
ce.za.ar 2008
CE • ZA • AR 2008
Kategória EXTERIÉR
Revitalizácia toku Dubová V KM 4,32 - 5,27, Piešťany
Autori:  Ing. Eva Wernerová
           Ing. arch. Igor Bučenec
           Ing. arch. Peter Pospiech

Článok :

Radnica informuje 08/2008

Po predvlaňajšom úspechu pešej zóny boduje naše mesto v najprestížnejšej slovenskej súťaži architektov opäť. Tohtoročnú Cenu za architektúru (CE.ZA.AR) v kategórii exteriér získali architekti Eva Wernerová, Igor Bučenec a Peter Pospiech za Revitalizáciu potoku Dubová. Výsledky súťaže boli vyhlásené 8. októbra počas slávnostného večera v historickej budove Slovenského národného divadla. Cenu prevzali poslankyňa MsZ Eva Wernerová a primátor Remo Cicutto. Túto radostnú správu na druhý deň oznámili na 7. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorému obaja poďakovali za to, že sa s revitalizáciou začalo zaoberať. Budovanie verejných priestranstiev parkového typu v spojení s úpravou vodného toku je dnes na Slovensku výnimkou. Preto bolo potrebné poďakovať aj pracovníkom Povodia Váhu, ktorí vyšli tejto „nezvyčajnej“ iniciatíve v ústrety. Na zasadnutí primátor ďalej informoval, že do budúcoročného rozpočtu ja navrhnutá ďalšia časť revitalizácie Dubovej – od Veternej ulice po Lodenicu. Taktiež sa plánuje projektová dokumentácia od hotela Váh po ulicu Dominika Tatarku. Úspešné architektonické dielo by sa teda malo v blízkej budúcnosti rozšíriť na sever aj na juh.

link na pôvodný článok

Linky :
1999 - Športovo–rekreačná zóna Hlboká–Rekreačná ulica, Pieštany
I.cena Verejná urbanisticko-architektonická súťaž
autorský kolektív Igor Bučenec, K. Dúbravcová, Ing.arch. E. Putrová, Ing.K.Gécová
1998 II. cena v súťaži Nadstavba a revitalizácia rodinného domu
Celoslovenská študentská súťaž bola poriadaná Prvou stavebnou
sporiteľňou. Pôvodný objekt rodinného domu bol prízemného charakteru
s valbovou strechou. Objekty tohto typu môžete nájsť na celom území
republiky. Pri návrhu rekonštrukcie som vychádzal z lokalizácie
rodinného domu v mestskom prostredí. Navrhovaný dom je dvojpodlažný,
dvojgeneračný. V hmotovom riešení som do pôvodného
priestoru domu vstúpil hmotou diagonálne uloženého kvádra, ktorý v
dome vymedzil komunikačné, obslužné a skladové priestory. Prienik
týchto dvoch geometrických telies sa výrazne podpísal aj na architektonickom
výraze fasád. V prízemí je dvojizbový byt s pracovňou a
logiou pre staršiu generáciu, na poschodí je štvorizbový byt s logiou. V
suteréne objektu sa nachádzajú skladové priestory a posilovňa so
saunou.© 2024 architekti pn | vytvoril Tomáš Mišura