architekti v piešťanoch ateliér: Stromová 2 Piešťany 921 01 architekti piešťany

ateliér:
Stromová 2
921 01 Piešťany

kontakty

CE.ZA.AR 2008
ocenenia:
ce.za.ar 2008


Foyer Technopol, Bratislava

Autori interiéru: Ing. arch. R. Baranyai
                        Ing. arch. M. Šandrik
Projekt pre stavebné povolenie
Realizačný projekt
- návrh zmeny prevádzky, funkčného
  riešenia a požiarnej ochrany
- návrh mobiliáru
- návrh riešenia podláh a obkladov
- návrh riešenia farebnosti povrchov
- návrh osvetlenia
Zrealizované


<< Späť